Print
Nov 04
 • Varsity

Tryout

Monday 6:00 PM - 8:30 PM

Nov 05
 • Varsity

Tryout

Tuesday 3:15 PM - 5:15 PM

Nov 06
 • Varsity

Tryout

Wednesday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 07
 • Varsity

Tryout

Thursday 6:00 PM - 8:45 PM

Nov 08
 • Varsity

Tryout

Friday 4:00 PM - 6:00 PM

Nov 09
 • Varsity

Practice

Saturday 10:00 AM - 1:00 PM

Nov 21
 • Varsity
 • scrimmage

St. Ignatius High School

Thursday 7:00 PM

Dec 03
 • Varsity
 • game

@ Capuchino

Tuesday 7:00 PM

Dec 05
 • Varsity
 • game

@ South San Francisco

Thursday 7:00 PM

Dec 12
 • Varsity
 • game

@ Presentation

Thursday 7:00 PM

Dec 21
 • Varsity
 • game

Aptos

Saturday TBD

Dec 26

Thursday TBD

Dec 27

Friday TBD

Dec 28

Saturday TBD

Dec 29

Sunday TBD

Dec 30

Monday TBD

Jan 03
 • Varsity
 • game

Cupertino

Friday 6:15 PM

Jan 04
 • Varsity
 • game

Menlo-Atherton

Saturday 3:00 PM

Jan 07
 • Varsity
 • game

@ Los Gatos

Tuesday 7:00 PM

Jan 14
 • Varsity
 • game

Saratoga

Tuesday 7:00 PM

Jan 17
 • Varsity
 • game

@ Wilcox

Friday 6:15 PM

Jan 18
 • Varsity
 • game

@ Gunn

Saturday TBD

Jan 21
 • Varsity
 • game

Lynbrook

Tuesday 7:00 PM

Jan 24
 • Varsity
 • game

@ Los Altos

Friday 6:15 PM

Jan 28
 • Varsity
 • game

Los Gatos

Tuesday 7:00 PM

Feb 04
 • Varsity
 • game

@ Saratoga

Tuesday 7:00 PM

Feb 07
 • Varsity
 • game

Wilcox

Friday 6:15 PM

Feb 08
 • Varsity
 • game

@ Pinewood

Saturday TBD

Feb 11
 • Varsity
 • game

@ Lynbrook

Tuesday 7:00 PM

Feb 14
 • Varsity
 • game

Los Altos

Friday 6:15 PM

Feb 18
 • Varsity
 • game

@ Cupertino

Tuesday 7:00 PM

Feb 23
 • Varsity
 • playoff

CCS Finals (TBA)

Sunday TBD

Mar 05
 • Varsity
 • playoff

Nor Cal Finals (TBA)

Thursday TBD

Mar 09
 • Varsity
 • playoff

State Finals (TBA)

Monday TBD